Басшылық

Директорлар кеңесі
Ербол Орынбаев
Директорлар кеңесінің төрағасы
Аслан Сәрінжіпов
Директорлар кеңесі Төрағасының Орынбасары, PhD, EdD
Андрей Розанов
Тәуелсіз директор, CFA, FRM, CAIA
Евгений Пан
Директорлар кеңесінің мүшесі 
Дәулет Қабылбаев

Директорлар кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директоры

Басқарма
Толғанай Ботақанова
Басқарма Төрағасы
Ғалия Маханова
Басқарма Төрағасының орынбасары
Алма Мұстафаева
Басқарма Төрағасының орынбасары, Қаржы директоры